015 - 361 38 77

info@kpsdelft.nl

Verwerking keramische tegels

VERWERKING KERAMIEK

De ondergrond onder het drainagemortelbed moet draagkrachtig zijn, volgens de te verwachten belasting. Op zand- en kleigronden volstaat een goed mechanisch verdicht zandbed van minimaal 15 cm metsel- of ophoogzand, bij lichte belasting zoals loopverkeer. De afgewerkte hoogte dient minimaal 8 cm plus de dikte van tegel te zijn onder het maaiveld.

Als basis gebruikt men Fundi King (split ca. 02-06 mm), aangezien dit goed verwerkbaar is en erg goed draineert. Deze Fundi King mengt men droog in een betonmolen in de verhouding 1 : 5 met Stabimix. Wanneer deze mortel goed droog gemengd is, water toevoegen zodat het een aardvochtige substantie in de betonmolen wordt. De juiste hoeveelheid water is afhankelijk van het vochtgehalte in het gebruikte Fundi King.

De met de betonmolen gedraaide mortel uitstorten over de aangelegde onder opbouw en in een laagdikte van minimaal 8 cm af rijen (eventueel op het gewenste afschot van minimaal 1%). NB: Werk meter voor meter en zorg dat de mortel niet opdroogt tijdens de verwerking.

Door de keramische tegels aan de onderzijde te voorzien van een hechtlaag, voorkomt men het los liggen van deze tegels en zorgt men ervoor dat de bestrating vast komt te liggen op de gedraaide mortel. Als hechtlaag gebruikt men Varistone TH hechtmortel. Vervolgens maakt u Varistone TH aan volgens de beschrijving op de zak. Nu kunt u de hechtmortel met een handstoffer of lijmkam aan de onderzijde van de tegel aanbrengen. Het verbruik van deze mortel is gemiddeld 3 kg/m².

Hierna kan de keramische tegel met een voeg van minimaal 3 mm in de aardvochtige, gestabiliseerde onderlaag geplaatst worden en met eventueel een rubber hamer lichtjes worden gecorrigeerd. Daarna de tegels zo nodig na-reinigen met water om cementresten op de oppervlakte te voorkomen.

Vervolgens de aangelegde bestrating niet meer belasten en eerst voldoende uit laten harden. Dit kan een paar dagen duren, afhankelijk van de temperatuur.

Tot slot de bestrating voegen met een geschikte voegmortel van Varistone. Dit is afhankelijk van de toepassing.

NB: Indien men cementgebonden voegmortel toepast, dient men rekening te houden met dilatatievoegen vanuit de onder opbouw.

KPS Delft Verwerking Keramiek

Onze adviseurs helpen u graag.