015 - 361 38 77

info@kpsdelft.nl

Tips

ALGEMEEN

Maak bij het straten altijd gebruik van schoon zand!

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik het terras niet voor werkzaamheden zoals het slijpen of zagen van tegels. Laat geen potgrond, vervuild zand of cement op de tegels achter; verwijder dit onmiddellijk met veel water en een zachte borstel. Laat vuil of bladeren niet te lang liggen, dit kan inwerken op de tegels waardoor vervuiling van de tegels optreedt. Reinig de tegels indien nodig met schoon water en met zachte zeep. Gebruik geen synthetische reinigingsmiddelen. Gebruik geen hogedrukreininger.

UITBLOEI BIJ TEGELS

Bij bepaalde klimatologische omstandigheden kan er kalkuitbloeiing aan de oppervlakte van betonproducten optreden. Dit fenomeen is eigen aan cementgebonden materialen. Dit cement kan een chemische reactie gaan vormen met water waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op het betonoppervlak afzet. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed en onder invloed van diezelfde klimatologische omstandigheden en door het dagelijks gebruik van de bestrating, zal deze kalkuitslag na verloop van tijd sterk verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

TROMMELGRUIS

Trommelstenen worden na productie en uitharding over elkaar gehaald in een soort van centrifuge “de trommel” genaamd. Hierdoor schuren de stenen tegen elkaar en kan er een hardnekkige gruislaag ontstaan, het zogenaamde “trommelgruis”. Deze laag zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen, door met name weersinvloeden. Tevens adviseren wij u om de stenen voor het aftrillen in te vegen met grof scherp zand, waardoor dit gruis sneller zal verdwijnen.

BEREKENING VAN DE OMTREK EN DE OPPERVLAKTE VAN EEN CIRKEL

Omtrek cirkel           : 2 x 3,14 x R  = ………m1
Oppervlakte cirkel  : 3,14 x R x R = ……… m2

HET AFTRILEN VAN BESTRATINGEN

Afgetrild kunnen worden          : Betonstenen en gebakken stenen.
Niet afgetrild kunnen worden : Siergrindtegels, geslepen tegels, gecoate tegels en gestraalde tegels.
Alle kleurechte producten zoals de Geosteen, Saxum Casa e.d. altijd aftrillen met een witte rubberen mat om beschadigingen aan de toplaag te voorkomen.

HET STRATEN VAN GENUANCEERDE BETONKLINKERS, KOPPELSTONES ETC.

Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneneden. Nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

HET STRATEN VAN OUD HOLANDSE TEGELS (SCHELEVIS)

Kenmerken van de Oud Hollandse tegel:
De Oud Hollandse tegel wordt geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen. De tegel heeft een natuurlijke uitstraling. Kleur- en structuurverschillen evenals kleine maatafwijkingen horen bij het karakter van deze tegel. De soms aanwezige witte uitslag (kalkuitbloeiing) is een natuurlijk verschijnsel dat bij normaal gebruik binnen afzienbare tijd verdwijnt.

Verpakking:
De tegels worden met de bovenzijde (de zijde met de luchtbelletjes) naar boven geleverd. De tegels dus niet keren.

Leggen van Oud Hollandse tegels:
De maatverschillen die onderdeel vormen van het karakter van de tegel, maken het noodzakelijk de tegels met een klein voegje te leggen. Wij adviseren 4 à 5 mm. De tegels mogen niet worden afgetrild. Gebruik alléén een rubberen hamer.

Voegen en voegvulling:
Gebruik schoon materiaal en veeg de voegen in. (tegels niet inwassen). Maak gebruik van zilverzand of fijn split. Het voegmateriaal na 2 á 3 dagen verwijderen.

Verwerking- en onderhoudsadviezen

Excluton
Schellevis
MBI de Steenmeesters
Marlux
Michel Oprey en Beisterveld
CarpGarant
VanderSanden – Bylandt – HUWA